Q-life

Voor Artsen

Geachte dokter,

Q-life is gegrondvest op drie pijlers: Move Relax & Energize. Deze visie wordt vertaald in een familiale sfeer, persoonlijke en doelgerichte aanpak en de kleinschaligheid van het fitnesscentrum, waarbij kwaliteit op het hoogste schavotje staat.

De bedoeling is om, na een grondige screening (submaximale VO2max, body-analyse, sportmedisch verleden,…) voor elke patiënt een vrij eenvoudig en doeltreffend trainingschema op te stellen, aangepast aan de individuele behoeften van de patiënt. Vooral de begeleiding en de functionele verbetering van de spierketens krijgen hierbij speciale aandacht.

Naar aanleiding van uw verwijzing kunnen we, indien u dat wenst, u op de hoogte houden van de vorderingen via een kort en bondig evaluatieformulier.

Om praktische redenen werken wij bij voorkeur gedurende de eerste drie trainingen op afspraak. Op die manier kunnen wij de nodige tijd vrijmaken om de patiënt in kwestie optimaal te begeleiden.

Wij hopen u hiermee te hebben ingelicht, wij danken u alvast voor de vruchtbare samenwerking. Uw patiënten zijn alvast van harte welkom.

Met de meeste hoogachting.

Geert Lammertyn
Zaakvoerder – Regent in de lichamelijke opvoeding

Jan Bossu
Zaakvoerder – Licentiaat in de lichamelijke opvoeding

Wenst u bijkomende informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Onze contact-gegevens vind u hier.

9962 Responses